VentelistenHenvendelse vedrørende ventelisten og lodtrækningslisten skal ske på mail: ventelisten@hfrosen1916.dk


Der er opskrivning til lodtrækningslisten
8 – 15 – 22 og 29 maj
i kontorets åbningstid 17:00 – 17:30


Der kan kun opskrives 1 person pr. husstand ligegyldig hvilken samlivsform der er tale om (kollektiv, bofællesskab, familiefællesskab osv.)


Ved forsøg på omgåelse af vores regler, slettes man omgående fra lodtrækningsliste/venteliste


Indbetaling af ventelistegebyr på foreningens konto: 5314 – 0240454


Hvis du er opskrevet på ventelisten, skal du specielt være opmærksom på foreningens ordensregler §1.6:

1.6. Optagelse på ventelisten koster et af Københavns Kommune fastsat årligt beløb, p.t. 100 kr. Ved manglende betaling ved hvert års 1. februar bortfalder den enkeltes plads på listen.


Regler for lodtrækning og venteliste:

På foreningens ordinære generalforsamling 30. marts 2023 blev foreningens ordensregler revideret. Læs her §1 om Ventelisten:

§1. Venteliste

  1. Reglerne for ventelisten følger retningslinjerne fra Københavns Kommune
  2. Foreningen fører en skriftlig venteliste, der indeholder op til 25 navne.
  3. Optagelse på ventelisten sker ved lodtrækning.
  4. Lodtrækningslisten åbnes når der er mere end 5 ledige pladser på ventelisten
  5. Optagelse til lodtrækningslisten kan kun ske ved personligt fremmøde i foreningens kontortid i maj måned. Her afleveres skriftligt oplysning om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt fødeår. Kontorets åbningstider kan ses i foreningens skab eller på foreningens hjemmeside.
  6. Lodtrækningen sker så vidt muligt første onsdag i juni i kontorets åbningstid. Lodtrækningen foregår offentligt og de udtrukne ansøgere påføres ventelisten i den rækkefølge de udtrækkes. De udtrukne får besked om optagelse på ventelisten samt deres nummer på ventelisten senest 2 uger efter lodtrækningen har fundet sted.
  7. Optagelse på ventelisten koster et af Københavns Kommune fastsat årligt beløb, p.t. 100 kr. Ved manglende betaling ved hvert års 1. februar bortfalder den enkeltes plads på listen.
  8. Den opdaterede venteliste offentliggøres på foreningens hjemmeside og i foreningens skab senest 2 uger efter lodtrækningen har fundet sted.
  9. Personer på ventelisten skal senest ved 3. tilbud købe den tilbudte have ellers rykker man bagest på ventelisten.
  10. Kommunikation mellem ventelistemedlemmer og bestyrelsen foregår pr. email. Det er ventelistemedlemmets forpligtigelse at holde bestyrelsen a jour med gældende kontaktoplysninger, (hjemmeadresse, telefonnummer og emailadresse). Ventelistemedlemmer kan i særlige tilfælde fritages for at have email. I tilfælde af at ventelistemedlemmet er fritaget for email korrespondance, skal breve sendes som quickbreve.

Kontortiderne i maj måned er hver onsdag fra kl. 17.00-17.30, hvor der også er opskrivning til lodtrækningslisten. Bemærk at der kun er opskrivning til lodtrækningslisten i maj måned, og opskrivningen kan kun ske ved personlig henvendelse.

Se kontorets åbningstider her

Kontoret er lukket i april og oktober


Views: 17833