Tillidsfolk

HF Rosen vælger på generalforsamlingen, udover bestyrelsen som fastsat i vedtægterne, tillidsfolk til at varetage de forskellige nødvendige hverv der skal til for at foreningen kan fungere.

  • Pladsmand
  • Skraldemand
  • Engmand
  • Toiletperson
  • Rør- og vandmænd (2 stk.)
  • Flagperson
  • Teltmand
  • Revisor
  • Bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
  • Bestyrer af hjemmeside

Derudover vælges vurderingsudvalg (3 medlemmer og 2 suppleanter), samt et festudvalg (ikke nærmere fastlagt antal medlemmer)

Views: 191