Persondatapolitik

Fortegnelse over persondata i HF Rosen

Haveforeningen er dataansvarlig, og derfor er det et krav i persondataforordningen, at haveforeningen fører en fortegnelse over haveforeningens brug af persondata. Fortegnelsen opdateres årligt ved sidste bestyrelsesmøde før den ordinære generalforsamling.

Foreningen er:

HF Rosen

Kløvermarksvej 601-699, 2300 København S

Hjemmeside: www.hfrosen1916.dk

CVR: 35156798

Generelt opbevarer vi personoplysninger på følgende måde:

Udover oplysninger i foreningsportal og vurderingssystem, opbevarer vi alle foreningens personoplysninger i vores arkiv, som er låst inde i et skab, som kun bestyrelsen har nøgler til.

Kontoret: Vi opbevarer oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, byggetilladelser, ansøgninger om byggetilladelser, vurderinger, klager i arkivet. Mødereferater, inkasso-, foged- og retssager

Kasserer: PC arkiv med oplysninger om haveleje, vandforbrug, mailadresser, navn, adresse, telefonnummer, samt kontooplysninger på bestyrelsen og tillidsmænd, generalforsamlingsreferater, ventelisten (navne, adresser, telefonnumre, mailadresser, betaling) på sikret PC

Hjemmeside: Mødereferater (eksterne), generalforsamlingsreferater, ventelisten (kun navne)

Foreningen behandler persondata i forbindelse med følgende aktiviteter

  • Mødeindkaldelser og referater
  • Ventelisteadministration
  • Medlemsadministration
  • Administration af havelodderne
  • Henvendelser fra medlemmer
  • Vurdering (herunder ankevurdering)
  • Salg af huse
  • Forenings-aktiviteter (generalforsamling, præmieordning, fællesarbejde, hjemmeside mv.) 
  • Tillidshverv
  • Retssager, inkassosager, fogedsager

Views: 208