Foreningsarbejde

Københavns Kommune har stoppet servicen med at kunne bestille containere. Vi arbejder på sagen, da vi ikke mener det er rimeligt at vi ikke kan få containere til haveaffald.

Som noget nyt inviterer foreningen på kaffe/te og et rundstykke forud for alle foreningsarbejder. Vi mødes ved Enghuset kl. 09.30 hvor der også gennemgås dagens arbejdsprogram.

Vores dejlige haveforening kan kun fungere hvis alle yder en lille indsats. Ifølge vores vedtægter skal alle deltage i planlagte fællesarbejder. Vi prøver naturligvis at planlægge, tilrettelægge og uddelegere de forskellige arbejdsopgaver så ingen bliver overanstrengt eller unødigt belastet. Se foreningsarbejdet som en kærkommen lejlighed til at møde andre i foreningen, og nyde samværet med de andre medlemmer.

Man kunne måske benytte lejligheden til en improviseret ‘komsammen’ og lave noget grillmad på foreningens grill. Der vil altid være kul og optænding i Enghuset.


Kære medlemmer i Rosen


Der er i 2024 planlagt foreningsarbejde disse datoer:

DatoTidspunktOpgave og andetDeltagere
Søndag d. 28. aprilKl. 10 til vi er færdigeTelt opsætning Engen og smørrebrød
Haveaffaldscontainer
Obligatorisk for alle
Søndag d. 26. majKl. 10-12Pålægning af grus (så mange som muligt)
Haveaffaldscontainer
1 ud af de 4 obligatoriske
Søndag d. 30. juniKl. 10-12Opdateres snarest
Haveaffaldscontainer
1 ud af de 4 obligatoriske
Søndag d. 28. juliKl. 10-12Opdateres snarest
Haveaffaldscontainer
1 ud af de 4 obligatoriske
Søndag d. 25. augustKl. 10-12Opdateres snarest
Haveaffaldscontainer 
1 ud af de 4 obligatoriske
Søndag d. 29. septemberKl. 10- til vi er færdigeTelt nedtagning og generelt sæson oprydning
Haveaffaldscontainer
Obligatorisk for alle

I forbindelse med fællesarbejder opsættes containere til haveaffald. Da Københavns Kommune har afskaffet vores tidligere Storskraldscontainere, kan disse ikke rekvireres mere. Vi kan rekvirere såkaldte ‘Indbocontainere’. Herom senere her på siden og i skabet ved Fort Skrald.

Se her Københavns Kommunes regler for storskrald og haveaffald.


§ 6 i HF Rosens ordensregler

  1. Bestyrelsen er ved opslag bemyndiget til med 14 dages varsel at indkalde til Foreningsarbejde 4 gange årligt. Ved udeblivelse betales et gebyr på 1000 kr. pr. gang, der dog ikke fritager for fremmøde, jf. vedtægternes §10.2. Medlemmer over 75 år har ikke pligt til at møde
  2. Kun medlemmer eller personer med tæt tilknytning til medlemmer i HF Rosen, kan deltage i foreningsarbejde.

Views: 753