Foreningsarbejde


Vores dejlige haveforening kan kun fungere hvis alle yder en lille indsats. Ifølge vores vedtægter skal alle deltage i planlagte fællesarbejder. Vi prøver naturligvis at planlægge, tilrettelægge og uddelegere de forskellige arbejdsopgaver så ingen bliver overanstrengt eller unødigt belastet. Se foreningsarbejdet som en kærkommen lejlighed til at møde andre i foreningen, og nyde samværet med de andre medlemmer.

Man kunne måske benytte lejligheden til en improviseret ‘komsammen’ og lave noget grillmad på foreningens grill. Der vil altid være kul og optænding i Enghuset.

Der er i 2021 planlagt foreningsarbejde disse datoer:

 • Storskrald i påsken ankommer d. 31.3 (bemærk dagen før sæsonstart, ingen parkering på afspærringen fra tirsdag d. 30.3)
 • Foreningsarbejde 25. april (Telt op og grøn container ankommer d. 22.4.)
 • Foreningsarbejde 30. maj (grøn container ankommer d.27.4)
 • Foreningsarbejde 27. juni (grøn container ankommer d.24.6.)
 • Foreningsarbejde 25. juli (grøn container ankommer d.22.7)
 • Foreningsarbejde 29.august (grøn container ankommer d.26.8.)
 • Foreningsarbejde 26.september (grøn container ankommer d.23.9.) sidste gang i sæsonen. 
 • Storskrald ankommer d. 30.september

I forbindelse med fællesarbejder opsættes storskralds- og grønne containere. Storskrald ved første og sidste fællesarbejde, grønne de andre datoer. Se her Københavns Kommunes regler for storskrald og haveaffald.


Uddrag af vedtægterne:

§ 9. Fællesarbejde

 1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde
 2. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod fastsat af generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Uddrag af ordensreglerne:

§ 6. Foreningsarbejde

 1. Bestyrelsen er ved opslag bemyndiget til med 14 dages varsel at indkalde til foreningsarbejde 4 gange årligt. Ved udeblivelse betales et gebyr på 500 kr. pr. gang, der dog ikke fritager for fremmøde, jvf. vedtægternes § 9.2. Medlemmer over 75 år har ikke pligt til at møde.

Hits: 447