Foreningsarbejde

Som noget nyt inviterer foreningen på kaffe/te og et rundstykke forud for alle foreningsarbejder. Vi mødes ved Enghuset kl. 09.30 hvor der også gennemgås dagens arbejdsprogram.

Vores dejlige haveforening kan kun fungere hvis alle yder en lille indsats. Ifølge vores vedtægter skal alle deltage i planlagte fællesarbejder. Vi prøver naturligvis at planlægge, tilrettelægge og uddelegere de forskellige arbejdsopgaver så ingen bliver overanstrengt eller unødigt belastet. Se foreningsarbejdet som en kærkommen lejlighed til at møde andre i foreningen, og nyde samværet med de andre medlemmer.

Man kunne måske benytte lejligheden til en improviseret ‘komsammen’ og lave noget grillmad på foreningens grill. Der vil altid være kul og optænding i Enghuset.


Kære medlemmer i Rosen

I forbindelse med foreningsarbejde i maj, juni, juli og august bliver der bestilt grøn container. I forbindelse med opsætning og nedtagning af teltet, bliver der bestilt stroskraldscontainer.

I skal derfor være opmærksomme på, at I ikke parkerer jeres bil fra onsdag aften inden foreningsarbejde kl. 18 på containerpladsen.

Containeren hentes den første hverdag efter foreningsarbejdet. Som regel en mandag. Derfor ingen biler foran containeren fra kl. 18 søndag efter foreningsarbejdet.


Der er i 2023 planlagt foreningsarbejde disse datoer:

DatoTidspunktOpgave og andetDeltagere
Søndag d. 30. aprilKl. 10 til vi er færdigeTelt opsætning Engen og smørrebrødObligatorisk for alle
Søndag d. 28. majKl. 10-12Blandet foreningsarbejde Evt grus Hække klipning1 ud af de 4 obligatoriske
Søndag d. 25. juniKl. 10-12Hække klipning Engen  mm1 ud af de 4 obligatoriske
Søndag d. 30. juliKl. 10-12Blandet foreningsarbejde Engen1 ud af de 4 obligatoriske
Søndag d. 27. augustKl. 10-12Blandet foreningsarbejde  1 ud af de 4 obligatoriske
Søndag d. 24. septemberKl. 10- til vi er færdigeTelt nedtagning og generelt sæson oprydningObligatorisk for alle

I forbindelse med fællesarbejder opsættes storskralds- og grønne containere. Storskrald ved første og sidste fællesarbejde, grønne de andre datoer. Se her Københavns Kommunes regler for storskrald og haveaffald.


§ 6 i HF Rosens ordensregler

  1. Bestyrelsen er ved opslag bemyndiget til med 14 dages varsel at indkalde til Foreningsarbejde 4 gange årligt. Ved udeblivelse betales et gebyr på 1000 kr. pr. gang, der dog ikke fritager for fremmøde, jf. vedtægternes §10.2. Medlemmer over 75 år har ikke pligt til at møde
  2. Kun medlemmer eller personer med tæt tilknytning til medlemmer i HF Rosen, kan deltage i foreningsarbejde.

Visits: 647