Bestyrelsen/kontortider

Vi henstiller til foreningens medlemmer at al henvendelse til bestyrelsen skal ske i kontortiden eller pr. mail til kontoret@hfrosen1916.dk. Vi oplever ganske mange henvendelser hvor medlemmerne ringer til os morgen, middag, aften, weekend og sågar på arbejde. Det vil vi fremover afvise og bede jer om at bruge kontortiderne eller sende en mail.

Bestyrelsen pr 24. juni 2021

  • Formand: Sine Pedersen
  • Næstformand: Henrik Beyer Hansen
  • Kasserer: Casper Rasmussen
  • Sekretær: Peter Fredskilde
  • Bestyrelsesmedlem: Karen S. Fausbøll
  • 1ste suppleant: Bent Eriksen
  • 2nden suppleant: Claus Høyer
  • 3die suppleant: Jeanette Falster

2021 Kontortider: 17.00-17.30 (onsdage)

19. maj – 26. maj – 2. juni – 16. juni – 7. juli – 21. juli – 4. august – 18. august – 1. september – 15. september

Vær opmærksom på at opskrivning til lodtrækningslisten er udskudt til 2022

Hits: 1062