Affald og sortering

Som alle ved skal vi sortere affald. Der er derfor sat disse containere op:

  • Dagrenovation – Fort Skrald
  • Bioaffald – Fort Skrald
  • Metal – Ved porten
  • Pap – Ved porten
  • Papir – Ved porten
  • Plastik – Ved porten

Det er vigtigt at bruge de rigtige containere når der smides ud. Der må aldrig smides haveaffald i nogen af containerne. Der må ikke smides storskrald i vores containere. Foreningen får ekstra omkostninger hvis disse regler ikke overholdes. Se Københavns Kommunes informationsside om affaldssortering.

Foreningen rekvirerer grøn container til fællesarbejderne i maj, juni, juli og august måned.

Foreningen rekvirerer storskraldscontainere til fællesarbejderne i forbindelse med op- og nedtagning af teltet i april og september måned.

Her kan du se Københavns Kommunes opslag om haveaffald og storskrald

Views: 167