Velkommen


Bestyrelsens beretning for 2020, fremført på generalforsamlingen 12.8.20


Årets havepræmie går til Berit, have 661. Bestyrelsen ønsker et stort tillykke.


Forbundets nyhedsbrev for august 2020 – klik her


Vi gør opmærksom på at vi ikke besvarer henvendelser vedrørende optag på lodtrækningslisten og ventelisten på mail. Kun personlig henvendelse i kontortiden. Interesserede bedes nærlæse ordensreglerne eller menupunktet Ventelisten og i øvrigt holde sig orienteret om kontorets åbningstider.


Foreningens mailadresse er: kontoret@hfrosen1916.dk – mails vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelse. Mails sendt til andre adresser, herunder vores private mailadresser, bliver ikke besvaret, men slettes.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hits: 4867