Velkommen


Der er nu pap- og papircontainere ved porten. Vi skal sortere metal, bioaffald, plast, pap, papir og almindelig dagrenoversion.


Fællestoiletterne rengøres 1 gang om ugen. Husk at holde hygiejnen høj. Håndsprit og rengøringsmidler står fremme.


Se kontortider for 2021 her


Grundet corona situationen ser vi os desværre nødsaget til at udskyde lodtrækningen til ventelisten til 2022. Der bliver derfor ingen lodtrækning eller optag på lodtrækningslisten i år. Vi vil i løbet af foråret ændre proceduren omkring optag på lodtrækningslisten og selve lodtrækningen i en mere corona venlig udgave. Hold dig orienteret her på siden


Bestyrelsens nyhedsbrev marts 2021


Datoer for foreningsarbejde og containere 2021


Bestyrelsens beretning for 2020, fremført på generalforsamlingen 12.8.20


Vi gør opmærksom på at vi ikke besvarer henvendelser vedrørende optag på lodtrækningslisten og ventelisten på mail. Kun personlig henvendelse i kontortiden. Interesserede bedes nærlæse ordensreglerne eller menupunktet Ventelisten og i øvrigt holde sig orienteret om kontorets åbningstider.


Foreningens mailadresse er: kontoret@hfrosen1916.dk – mails vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelse. Mails sendt til andre adresser, herunder vores private mailadresser, bliver ikke besvaret, men slettes.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hits: 8509