Velkommen


Teltet kan lejes af foreningens medlemmer til private arrangementer.
Se regler og gebyrer her.


Se Bestyrelsens beretning fra Generalforsamlingen marts 2022


Spørgsmål vedrørende ventelisten og lodtrækningslister skal ske på: ventelisten@hfrosen1916.dk


Se nyhedsbrev april 2022 fra kredsen vedr. Kolonihavejura og forsikringstilbud

Se nyhedsbrev april 2022 fra kredsen vedr. kredsens nye hjemmeside


Bestyrelsens nyhedsbrev marts 2021


Foreningens mailadresse er: kontoret@hfrosen1916.dk – mails vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelse. Mails sendt til andre adresser, herunder vores private mailadresser, bliver ikke besvaret, men slettes.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hits: 17096