Velkommen


Ved lodtrækningen den 12. juni 2024 om 7 pladser på ventelisten blev disse numre udtrukket: 312 – 133 – 70 – 63 – 33 – 38 – 267
Se den opdaterede venteliste pr. 12. juni 2024 her
Vi takker for den store interesse.
Ventelisten er nu lukket og åbner først når der er 5 ledige pladser


Se referat fra bestyrelsesmøde 12. juni 2024
Du må IKKE stille ting til genbrug ved Fort Skrald eller ved indgangsporten. Vi har ikke plads til at agere genbrugscentral. Brug evt. den Facebookgruppe der er oprettet til køb, salg eller overdragelse af ting og sager.
(Facebookgruppe: HF Rosen af 1916) Gruppen er kun for medlemmer af HF Rosen


Se referatet fra vores ordinære generalforsamling marts 2024 her


Se kontortider i sæsonen 2024 her


Se informationsbrev fra bestyrelsen. Sammendrag af information om foreningsarbejde, datoer, generelle regler og hensyn


Husk at foreningen inviterer på kaffe/te og et rundstykke forud for alle foreningsarbejder. Vi mødes ved Enghuset kl. 09.30 hvor dagens arbejdsprogram gennemgås.


Teltet kan lejes af foreningens medlemmer til private arrangementer.
Se regler og gebyrer her.


Se Bestyrelsens beretning fra Generalforsamlingen marts 2022


Spørgsmål vedrørende ventelisten og lodtrækningslister skal ske på: ventelisten@hfrosen1916.dk


Foreningens mailadresse er: kontoret@hfrosen1916.dk – mails vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelse. Mails sendt til andre adresser, herunder vores private mailadresser, bliver ikke besvaret, men slettes.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Views: 22628